Golf & Groen Symposium

Een golf van verandering – inspelen op klimaatverandering en de opleving van golf
Van harte welkom op het zevende Nationaal Golf & Groen symposium dat georganiseerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie.

Het Nationaal Golf & Groen symposium is een kennis-, inspiratie- en netwerkdag voor een brede doelgroep; van golfbaanbeheerders (directies/bestuursleden/baancommissies) tot (hoofd)greenkeepers, van baan- en clubmanagers tot leden van GEO-commissies, van adviseurs tot vertegenwoordigers van opleidingsinstituten, van baanarchitecten tot leveranciers.

Wij wensen u een inspirerende dag toe.

Programma (onder voorbehoud)

09:15 – 10:00    Netwerkontvangst

10:00 – 10:15    Opening

10:15 – 11:30    Keynote opener

11:30 – 11.45   Pitches workshops

11:45 – 12.30    Break-out ronde 1

12:30 – 13:45    Netwerklunch

13:45 – 14:30    Break-out ronde 2

14:30 – 15:15    Break-out ronde 3

15:15 – 15:45    Netwerkbreak

15:45 – 16:15    Afsluitende plenaire presentatie

16:15 – 17:00    Afsluiting

17:00 – 18:30    Netwerkborrel

 

Een golf van verandering – inspelen op klimaatverandering en de opleving van golf

Openingsprekers Arnoud de Jager & Gerard van der Werf
De opening van het Nationaal Golf & Groen symposium wordt verzorgd door Arnoud de Jager en Gerard van der Werf.

Interessant voor alle deelnemers.

Keynotespreker Ruud Veltenaar – filosoof en auteur
In een complexe wereld die steeds sneller verandert biedt trendwatcher en toekomstdenker Ruud Veltenaar duidelijkheid waar we staan en waar we naartoe gaan. De mondiale ontwikkelingen die op dit moment spelen hebben grote impact op onze planeet en ons welzijn. Veltenaar houdt je een spiegel voor en dwingt je na te denken over jouw toekomst in onze turbulente wereld. In een inspirerende presentatie wijst de bevlogen Veltenaar je op een weg uit het heden die naar een gezonde toekomst leidt. Een weg waarmee je échte vooruitgang boekt en die bijdraagt aan een gezonde planeet.

Interessant voor alle deelnemers.

Break-out ronde 1

William Boogaarts – Golfbaanonderhoud in de toekomst
Wat gaat er veranderen met het oog op machines? En waar moeten we op ons voorbereiden? Als innovatie manager bij De Enk Groen & Golf heeft William een visionaire kijk op de toekomst met een kritische toon. Met meer dan 20 jaar ervaring op diverse golfbanen en bezoek aan diverse landen om nieuwe inzichten op te doen en kennis te delen. Naast het ondersteunen van verschillende projecten houdt hij zich bezig met vernieuwende ontwikkelingen op de golfmarkt en daarbuiten die van toepassing kunnen zijn voor onze sector.

Tijdens deze “workshop” wil hij jullie meenemen in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van golfbaanmachines. Een voorbeeld van een ontwikkeling in het dagelijkste leven is het elektrisch rijden. Zet de trend van elektrisch rijden zich door naar onze golfbaanmachines? Andere trends die zeker van invloed zijn op toekomst van de machines zijn de digitalisering, automatisering, data, sensoren en gps. In een inspirerende korte tijdreis en blik naar de toekomst wil William jullie graag meenemen.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Arthur Wolleswinkel & Flip Wirth – Duurzaam golfbaanbeheer: gisteren, vandaag en morgen
DGB werd in 2006 opgericht als studiegroep om een antwoord te geven op de veranderingen in de greenkeeping wereld. Inmiddels is DGB uitgegroeid tot een stichting met 24 leden die door middel van monitoring en registratie verduurzaming en kennisvergroting nastreeft. DGB organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin de leden kennis en praktijkervaringen delen.

Sinds 1 jaar heeft samenwerking met de NGA vorm gekregen in een kennisplatform. Het organiseren van praktijkgericht onderzoek en proeven bij de leden, werkt motiverend en draagt verder bij aan gezamenlijke kennis als antwoord op de noodzakelijke opgaven voor een duurzamer beheer van golfgreens.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Succesverhalen Players 1st
De wensen van je golfers – vaste bezoekers en sporadische gasten – veranderen. Als je weet wat je golfers willen, dan weet je waar je prioriteiten moet leggen. Met het enquêteprogramma Players 1st ontdek je wat golfers belangrijk vinden op het gebied van onderhoud, maar ook wat betreft lidmaatschappen en het aanbod van wedstrijden en activiteiten. Meten is weten, ook als het gaat om je klanten.

Interessant voor club- en baanmanagers, vertegenwoordigers van clubs en banen, baanbeheerders, baancommissarissen en (hoofd)greenkeepers.

Break-out ronde 2

Koert Donkers – Ecosysteemdiensten op golfbanen verzilveren!
Het veranderende klimaat, Co2 problematiek, verstening van de omgeving, hitte eilanden, stikstof problematiek, waterschaarste en de biodiversiteitsramp. Dit zijn een aantal van de grote uitdagingen waar we als mensheid mee worden geconfronteerd. Waarmee kunnen golfbanen bijdragen aan oplossingen voor deze grote maatschappelijke problemen. Golfbanen hebben verborgen kapitaal in de vorm van ‘ecoysteemdiensten’.

1) Hoe kunnen golfbanen een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke waarden van ecosysteemdiensten zoals waterschaarste of overschot, maar ook de CO2 en fijnstofproblematiek?
2) Hoe kunnen lokale ecosysteemdiensten bijdragen aan de bedrijfskundige en recreatieve waarden van een golfbaan?
3) Hoe maken we een verbinding tussen GEO-certificering via OnCourse Nederland en ecosysteemdiensten?
4) Hoe werken we aan vergroting biodiversiteit in het Wet Natuurbeschermingskader?

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers, (hoofd)greenkeepers en leden van GEO-commissies.

Casper Lambregts – Golfen voor een beter klimaat
Het klimaat verandert de laatste jaren. We worden geconfronteerd met extremere weersomstandigheden. Dit vraagt om aanpassing van de omgeving.

Hoe kunnen golfbanen bijdragen aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering  voor een golfbaan en welke bijdragen kan een golfbaan doen om de negatieve gevolgen van het veranderend klimaat tegen te gaan? Antwoorden bij deze vragen en voorbeelden daarvan krijgt u bij sessie Water en golfbanen.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers, (hoofd)greenkeepers en leden van GEO-commissies.

Jannes Landkroon – Plots ben je hoofdgreenkeeper. En nu?
Ik ben Jannes Landkroon ruim 20 jaar actief als greenkeeper waarvan 13 jaar als leidinggevende. Naast mijn dagelijkse werk ben ik erg actief als voorzitter van de NGA. Mijn eigen leer curve naast wat ik om me heen zie is de voedings bodem voor deze seminar. Wat komt er allemaal bij kijken zodra je hoofdgreenkeeper bent. Dit is niet altijd wat je direct zou denken. Volgens mij is deze sessie niet enkel voor de kers verse hoofdgreenkeeper maar voor een ieder van greenkeeper groentje tot routinier hoofdgreenkeeper. Maar ook zeker interessant voor managers en commissie leden, al is het alleen maar om te weten hoe en waarover je met je hoofdgreenkeeper kan omspringen.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Richard Wing – Practical applications of traditional sustainable turfgrass management
In deze presentatie in het Engels gaat Richard in hoe op een praktische manier de verduurzamingsslag naar golfgrassen te maken. Vanuit zijn ervaringen als agronomist voor de STRI en nu als course manager op de Noordwijkse Golfclub gaat hij in op zijn less-is-more agronomische programma. Een blik op de traditionele en beproefde basisprincipes van duurzaam grasonderhoud, hoe deze zich hebben ontwikkeld en hoe ze kunnen worden toegepast om te voldoen aan de eisen aan de grasmat op golfbanen vandaag de dag.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Break-out ronde 3

Kris van Ingelgem – Gluren bij de buren: een blik in de Belgische keuken: eten we vlaams, waals of een stukje van elk?
België uitgelegd in enkele minuten. 3 gemeenschappen, 3 gewesten, 3 federaties, 3 topgolfers op de European tour en 1 greenkeepers Associatie. Hoe is GEO in België georganiseerd en welke kansen liggen er voor de toekomst in duurzame ontwikkeling? Hoe is golf veranderd in België en zijn we klaar voor de toekomst? Kris kijkt naar de golfsport vanuit verschillende invalshoeken: de golffederatie, de golfbaaneigenaars, de clubmanagers, de greenkeepers. Spreken we allemaal dezelfde taal ?

Interessant voor alle deelnemers.

Niels Dokkuma – De linking-pin in duurzaam greenkeeping: organische stof
Tijdens deze sessie worden trends, ontwikkelingen en best practices in organische stof management gepresenteerd, wat essentieel is voor gezonde greens en structurele speelkwaliteit. Over het belang van organische stof management en de juiste monitoring, onderzoek ernaar, streefwaarden, timing en dosering van allerlei cultuurtechnische werkzaamheden en machine ontwikkelingen erin. Vaak met de uitkomst: bezint eer gij begint. Dus moet je wel zo vaak bewerken, en waar moet je dan op letten of juist dingen achterwege laten?

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Alexander Renders & Lodewijk Klootwijk – Het belang van een sterk golfteam
De aanwas van nieuwe golfers in 2020 en 2021 is hoger dan ooit tevoren. Dit geeft de golfbranche een enorme kans om structureel groei te realiseren: nieuwe golfers zijn namelijk de beste ambassadeurs voor andere nieuwe golfers. Hoe behouden we deze nieuwe golfers aan ons? Door een sterk golfteam van golfclub, -baan,-school, horeca en uiteraard de greenkeeping!

Na de workshop heb je een basis om verder aan jouw golfteam te bouwen. Je weet aan welke voorwaarden jouw team moet voldoen om als sterk team te kunnen functioneren en je krijgt handvatten om invulling te geven aan deze voorwaarden.

Interessant voor club- en baanmanagers, vertegenwoordigers van clubs en banen, baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers en (hoofd)greenkeepers.

Hans de Kroon (hoogleraar plantenecologie) – Biodiversiteit: hoe golfterreinen van de nood een deugd kunnen maken
Biodiversiteit, de grote verscheidenheid aan planten en dieren, staat onder druk in het landelijk gebied. In natuurgebieden zijn we een groot deel van onze vliegende insecten kwijtgeraakt, tussen landbouwpercelen is er weinig meer te vinden. Tegelijk is er toenemend bewijs dat biodiversiteit ‘functioneel’ is, een nuttige bijdrage kan leveren aan plaagbestrijding, bestuiving, waterberging en koolstofopslag.

Wat betekent dit voor golfterreinen? Twee kansen. Ten eerste, door hun afwisselende inrichting met droge zandige stukken, waterpartijen, bomen en struiken bieden golfterreinen een unieke kans om gradienten aan te brengen met kansen voor biodiversiteit. Ten tweede, de biodiversiteit in de bodem kan benut worden op de greens en de fairways. Een gezondere bodem met een gebalanceerde bacterie en schimmelgemeenschap zorgt voor afbraak van organisch materiaal en weerbaarheid tegen ziektes. Beheer gericht op een gezondere bodem kan plagen voorkomen en het gemis van chemische bestrijding ondervangen. Gericht ecologisch onderzoek kan, met de greenkeepers, aan oplossingen werken.

Interessant voor baanbeheerders, baancommissarissen/baanmanagers, (hoofd)greenkeepers en leden van GEO-commissies.

Afsluiter

Michiel Huisman – Winst of waarde
Als Aart Zeeman in de jaren negentig tv-beelden nodig heeft van drugs en prostitutie, reist hij af naar station Heerlen. Succes verzekerd. Hij bouwt gaandeweg een band op met misschien wel de meestverpeste stad van Nederland. Hij leert er kunstenaar Michel Huisman kennen.

Als Huisman in 2003 wordt gevraagd om ideeën voor het stationsgebied, schrikt hij van het plan dat er ligt. Wéér miljoenen in nóg meer lelijkheid, in het hart van zijn Heerlen. In plaats van alleen tégen te zijn, ontwerpt Huisman het Maankwartier, als manifest hoe het óók zou kunnen. Door de muzen weer het woord te gunnen. Door waarde boven winst te stellen.

Interessant voor alle deelnemers.

 

Programma onder voorbehoud.

Contact ons