Golf & Groen Symposium

Een golf van verandering – inspelen op klimaatverandering en de opleving van golf
Van harte welkom op het zevende Nationaal Golf & Groen symposium dat georganiseerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie.

Het Nationaal Golf & Groen symposium is een kennis-, inspiratie- en netwerkdag voor een brede doelgroep; van golfbaanbeheerders (directies/bestuursleden/baancommissies) tot (hoofd)greenkeepers, van baan- en clubmanagers tot leden van GEO-commissies, van adviseurs tot vertegenwoordigers van opleidingsinstituten, van baanarchitecten tot leveranciers.

Wij wensen u een inspirerende dag toe.

Programma

09:15 – 10:00   Netwerkontvangst

10.00 – 11.45    Plenaire opening en

                            keynotepresentatie

11:45 – 12.30    Break-out ronde 1

12:30 – 13:45    Netwerklunch

13:45 – 14:30    Break-out ronde 2

14:30 – 15:15     Break-out ronde 3

15:15 – 15:45     Netwerkbreak

15:45 – 17:00    Afsluitende plenaire

                             presentaties

17:00 – 18:30    Netwerkborrel

Een golf van verandering – inspelen op klimaatverandering en de opleving van golf

Opening en keynotepresentatie (Plenair) in Willem Pijperzaal

Openingspreker Jannes Landkroon
De opening van het Nationaal Golf & Groen symposium wordt verzorgd door Jannes Landkroon, hoofdgreenkeeper van Golfclub Amelisweerd en voorzitter van de NGA.

Keynotespreker Ruud Veltenaar (filosoof en auteur) – Er was eens een toekomst: de onvermijdelijke transitie naar Netto Positief
Het is onrustig in de wereld en het lijkt alsof we van crisis naar crisis struikelen. We verkeren in een transitie naar een volgende fase in onze beschaving, een verandering van tijdperk. Nooit was er een beter moment in onze historie om onze toekomst opnieuw vorm te geven en de wereld te creëren waarnaar iedereen verlangt. Een wereld waarbinnen we leven en werken binnen de planetaire grenzen binnen een veerkrachtige maatschappij en betrokken, barmhartige samenleving. Hiervoor moeten wij ons opnieuw verbinden met de natuur, met elkaar en met zelf; de bedoeling. Een transitie; van onze systemen en instituten en van onszelf, in ons denken, doen en laten. Wat betekent dit voor de transitie en toekomst van golfbanen en hoe kan de bedoeling van deze locaties en het fenomenaal spelletje zich opnieuw verbinden met de natuur, met elkaar en met de bedoeling. Waar liggen de kansen die we nu niet zien, laat staan benutten? Hoe kunnen we onze resultaten en prestaties verbeteren door de transitie van net zero naar Netto Positief en welke dappere leiders en organisatie gingen je voor?

Op 13 september as. neemt filosoof en TED-spreker Ruud Veltenaar je mee op expeditie naar de ontketende toekomst. Het belooft een unieke belevenis te worden met fascinerende inzichten, knetterende energie en concrete handvatten hoe we samen echte vooruitgang kunnen creëren. In alle aspecten. Voor iedereen.

Break-out ronde 1 (parallelsessies)  11.45-12.30

Willem Pijperzaal

Wim Pelkmans – Golfbaanonderhoud in de toekomst
Wat gaat er veranderen met het oog op machines? En waar moeten we op ons voorbereiden? Wim houdt zich bezig met vernieuwende ontwikkelingen op de golfmarkt en daarbuiten. In deze presentatie neemt hij je mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van golfbaanmachines. Een voorbeeld van een ontwikkeling in het dagelijkse leven is het elektrisch rijden. Zet deze trend zich door naar onze golfbaanmachines? Andere trends die zeker van invloed zijn op de toekomst van machines zijn digitalisering, automatisering, data, sensoren en gps. In een inspirerende korte tijdreis geeft Wim een blik op de toekomst.

Zocherzaal

Jannes Landkroon – Plots ben je hoofdgreenkeeper. En nu?
Jannes Landkroon is ruim 20 jaar actief als greenkeeper waarvan 13 jaar als leidinggevende. Naast zijn dagelijkse werk is hij actief als voorzitter van de Nederlandse Greenkeepers Associatie. Zijn eigen leercurve is de voedingsbodem voor zijn presentatie. Wat komt er allemaal bij kijken zodra je hoofdgreenkeeper bent? Dit is niet altijd dat wat je direct zou denken. De sessie van Jannes is interessant voor kersverse hoofdgreenkeepers, greenkeeper-groentjes en routinier hoofdgreenkeepers, maar ook voor managers en commissieleden, al is het alleen maar om te weten hoe en waarover je met je hoofdgreenkeeper in gesprek moet gaan.

Copijnzaal

Floris van Imhoff – Tevreden golfers, bestaan die wel?
Floris van Imhoff houdt zich bij de NGF bezig met Sportparticipatie Onderzoek & Analyse. In zijn presentatie vertelt hij hoe je kan meten of klanten tevreden zijn en hoe je klanttevredenheid kan verhogen. In de golfbranche wordt steeds meer aandacht geschonken aan de totale beleving rondom een dagje golf. Niet alleen van tee to green, maar ook de ontvangst, begeleiding in de baan en natuurlijk ook de ervaringen na een ronde golf. Van receptionist tot horecamedewerker, van golfpro tot greenkeepers; alle medewerkers en betrokkenen doen hun best om elke golfer tevreden te krijgen, zodat zij blijven of regelmatig terugkomen. Maar hoe komen wij erachter of al onze inzet ook daadwerkelijk tot grotere tevredenheid leidt? Floris geeft tips hoe managers en greenkeepers tevredenheid in kaart kunnen brengen en een betere relatie met
golfers kunnen realiseren.

Break-out ronde 2 (Parallelsessies) 13.45-14.30

Willem Pijperzaal

Casper Lambregts – Duurzaam waterbeheer op golfbanen
Water is een essentieel onderdeel bij het beheer van een golfbaan. Het is noodzakelijk voor beregening en bij de inrichting van een golfbaan zijn waterpartijen niet weg te denken. Maar onder meer door klimaatverandering staat de beschikbaarheid van water en de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater steeds meer onder druk. Casper Lambregts, senior gebiedsadviseur van het Waterschap Brabantse Delta, gaat in op de uitdagingen en kansen voor golfbanen en vertaalt beleidskaders naar praktische invullingen in het veld. Hoe kan op een duurzame manier het waterbeheer op de golfbaan vormgegeven worden? Bijdragen aan een betere waterkwaliteit, ecologische meerwaarde en meer garantie op zoetwaterbeschikbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Zocherzaal

Richard Wing – Practical applications of traditional sustainable turfgrass management
In deze presentatie in het Engels geeft Richard Wing, voormalig adviseur van de STRI en nu course manager van de Noordwijkse Golfclub, praktische tips voor de verduurzamingsslag naar golfgrassen. Wing gaat in op zijn agronomische programma less-is-more en geeft een blik op traditionele en beproefde basisprincipes van duurzaam grasonderhoud. Hoe hebben deze principes zich ontwikkeld en hoe kunnen ze worden toegepast zodat we voldoen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een grasmat?

Copijnzaal

Arthur Wolleswinkel & Casper Paulussen – Praktijkonderzoek dollarspot op golfgreens
Grasonderzoeker Arthur Wolleswinkel vertelt over de eerste observaties en kennis die vergaard is in het eerste seizoen over Dollar Spot in het meerjarig praktijkonderzoek naar schimmelziekten op greens. In een 3-jarige onderzoeksperiode worden op twaalf uiteenlopende golfbanen data verzameld en analyses verricht. Hierbij wordt gekeken naar “triggers” van schimmels en best practices om de schimmelziektes te voorkomen. Deze workshop richt zich vooral op best practices, preventie en IPM om dollarspot terug te dringen en hoe er als hoofdgreenkeeper mee om te gaan. Arthur Wolleswinkel en Casper Paulussen gaan aan de hand van een interactieve discussie hierover met jullie in gesprek. Tot slot zal Flip Wirth namens het kennisplatform NGA-DGB een kort overzicht geven van de lopende activiteiten van het kennisplatform.

Break-out ronde 3 (Parallelsessies) 14.30-15.15

Willem Pijperzaal

Kris Van Ingelgem – Hoe verover je als golfbaan een plaats in de samenleving?
Oud-greenkeeper Kris Van Ingelgem is nu een golfbaanmanager en bestuurder van Golf Vlaanderen. In een interactieve sessie waarbij de toehoorders aan een korte kennistest worden onderworpen, gaat Van Ingelgem in op duurzaam golfbaanbeheer en communicatie hierover. Wat is de waarde van een duurzaamheidscertificaat als niemand van het bestaan weet en dus ook niet weet wat het label inhoudt? Van Ingelgem behandelt ook twee andere thema’s: klimaatverandering en waterproblematiek. Hij vertelt over een onderzoek naar de beregening van greens met gezuiverd afvalwater en behandelt de vraag hoe golfbanen zich beter kunnen wapenen tegen extreme droogte. Een rode draad in de presentatie is communicatie over je beleid en successen: hoe kunnen golfbanen beter communiceren over duurzaamheid zonder zich schuldig te maken aan ‘greenwashing’?

Zocherzaal

Daniel Hahn – Weed management on golf courses in the light of strict pesticide legislation
In deze presentatie in het Engels gaat agronoom Daniel Hahn in op de uitdagingen bij het beheer van onkruiden, met als doel om speelkwaliteit te behouden maar met daarbij zeer beperkte mogelijkheden om herbicide te gebruiken. Onkruidbestrijding louter voor ‘een mooie grasmat’ is niet te verdedigen. Moeten we onkruid herdefiniëren? Welke beheeropties hebben we om de gewenste grassoorten te versterken zodat ongewenste onkruidsoorten minder kansen krijgen?

Copijnzaal

Niels Dokkuma – Wat komt er op ons af op het gebied van water en pesticide?
Niels Dokkuma, NGF-teammanager Duurzaam beheer/Agronoom, gaat in op alarmerende Europese, nationale en regionale ontwikkelingen op het gebied van water en pesticide die grote impact zullen hebben op je golfbaan. Niels geeft niet alleen een goed beeld van wat ons beleidsmatig en wettelijk te wachten staat, hij gaat ook in op de praktische oplossingen voor uitdagingen op het gebied van water en pesticide. In andere woorden, Niels bespreekt best practices: essentiële stappen die je nu al als golfbaanbeheerder kunt maken en waarvan je op de lange termijn profiteert omdat je voorbereid bent op wat er op jouw golfbaan afkomt.

Afsluiting (Plenair) 15.45-17.00  in Willem Pijperzaal

Joost Brouwer & Robbert de Boer – Publiek-private samenwerking in het gebruik van restwater
In de plenaire afsluiting van het symposium spreekt Joost Brouwer, initiatiefnemer van De Waterbank, over vraag en aanbod
in water. De Waterbank is een verbindingsplatform dat wordt gedragen door publiek-private partijen. Op het platform komen
vraag en aanbod van restwater bij elkaar. De verbinding vindt plaats tussen een partij die beschikt over restwater en een
partij die vraag heeft naar dit water. De Waterbank biedt de mogelijkheid om hieraan een operationele partij te koppelen om
de verbinding te realiseren. Ook is er de mogelijkheid om de verbinding tussen vraag en aanbod over tijd te maken. Dit wordt
“Water voor Later” genoemd. Hiermee sla je als organisatie overtollig restwater in een natte periode op, zodat dit ingezet
kan worden als duurzame waterbron gedurende een droge periode.

Michiel Huisman – Winst of waarde
Het Nationaal Golf & Groen symposium wordt net als anders afgesloten met een verrassende slotpresentatie en een netwerkborrel. De afsluiting wordt dit jaar verzorgd door kunstenaar Michiel Huisman. Onder de kop ‘Winst of waarde’ zet hij je aan het denken: winst maken gaat vaak ten koste van waarde, maar waarde creëren betekent winst voor iedereen!

Programma onder voorbehoud.

Contact ons