Golf & Groen Symposium

Succes door innovatie
Van harte welkom op het zesde Nationaal Golf & Groen symposium dat georganiseerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties, de Nederlandse Greenkeepers Associatie en de Turfgrass Research Foundation.

Niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperken. In die tijdgeest leven we tegenwoordig. De slogan van het symposium is daarom: Succes door innovatie. Om de transitie succesvol te doorstaan moeten we aanpassen, veranderen, vernieuwen en vooral innoveren in inzichten en technologieën. Leer op het symposium meer over een nieuwe manier van denken en innovatie voor de golfsector!

Het Nationaal Golf & Groen symposium wordt dit jaar voor het eerst gecombineerd met de TuRF-kennisdag. Tijdens het gecombineerde evenement zullen middels een interactief programma duurzaam onderhoud van de golfbaan en thema’s die hierop betrekking hebben uitgebreid aan de orde komen. In de ochtend en middag zijn er 13 workshops over uiteenlopende onderwerpen: van een update over de Green Deal tot watermanagement. Iedere deelnemer kan drie workshops bijwonen.

Wij wensen u namens de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties, de Nederlandse Greenkeepers Associatie en de Turfgrass Research Foundation een inspirerende dag toe.

Programma

09:30 – 10:15    Netwerkontvangst

10:15 – 10:30    Opening
10:30 – 11:15    Transitie naar duurzaamheid, Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans

11:15 – 11.30    Pitches workshops

11:45 – 12.30    Workshops, ronde 1

12:30 – 13:30    Netwerklunch

13:30 – 14:15    Workshops, ronde 2

14:15 – 15:00    Workshops, ronde 3

15:00 – 15:30    Netwerkbreak

15:30 – 16:00    Samenwerking met het ecosysteem als basis, Jelle Paauw en

16:00 – 16:15    Uitreiking awards

Toro Student Greenkeeper of the Year 2020

Greenkeeper of the Year 2020

16:15 – 16:45    Afsluiting

16:45 – 18:00    Netwerkborrel

 

Verandering van tijdperken

Prof. dr. ir. Jan Rotmans

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, weet tijdens zijn lezingen en colleges mensen te inspireren, motiveren en activeren in de transitie naar duurzaamheid. Hij weet iedereen in beweging te krijgen en na te laten denken over de plek waar ze nu staan en wat ze zelf kunnen doen om de toekomst mooier in te kleuren. Tijdens een wervend college over een verandering van tijdperken, schijnbare tegenstellingen en paradoxen schetst hij het beeld van de radicale transformatie die nu al gaande is. Nederland kantelt. Tevens gaat hij concreet in op duurzaamheid in golfbaanbeheer en geeft u handreikingen hoe hier invulling aan te geven.

Workshops

Nieuw dit jaar is een extra ronde met workshops, aan het einde van het ochtendprogramma. Er worden in totaal 13 workshops aangeboden, verdeeld over 3 rondes. Een aantal workshops wordt 2x gehouden.

 

WORKSHOPS, ronde 1

How your customers can guide you to success in greenkeeping (EN)

Praktijkvoorbeelden uit Finland hoe met de resultaten uit Players 1st gestuurd kan worden om het niveau van baanonderhoud verder te verbeteren. Hoe betrek je daar je leden bij? Communicatie is van groot belang!

Door:
Aarni Nordqvist, Finse Golf Federatie
Markus Suojoki, Hoofdgreenkeeper bij Pickala Golf (Finland)

 

Research Update – Herbicide free weed management (EN) – logo TuRF toevoegen
Hoe om te gaan met onkruidbeheer zonder herbiciden. Over allopathie van roodzwenk, grassoorten met klaver, madeliefje en duizendblad in klimaatkamers, een update van de veldproeven bij Golfbaan Heelsum, waarbij Daniel ingaat op de interactie tussen verschillende behandelingen met stikstof, maaihoogten en (geen) herbiciden.

Door: Daniel Hahn, Wageningen UR

 

Update Green Deal & Integrated Pest Management
De laatste ontwikkelingen en uitkomsten van de Green Deal Sportvelden. Over de ‘nee, tenzij’ overgangsperiode, strikt noodzakelijke uitzondering op het gebruiksverbod van pesticide, voorwaardelijk IPM toepassen, innovatiesubsidies en OnCourse/GEO-certificering in dit dossier.

Door: Niels Dokkuma, namens de Golfalliantie

 

De waarde van duurzaam beheer
De term duurzaamheid wordt te pas en onpas gebruikt. Vaak verwarrend, soms doelbewust misleidend. Vanuit ecologisch oogpunt betekend duurzamaheid dat biologische systemen voortdurend blijven bestaan. In een meer algemene definitie gaat duurzaamheid hand in hand met economisch voordeel. Wat is duurzaamheid in het kader van de golfsport?

Door: Joris Slooten, Hollandse Greenkeeping Maatschappij (HGM)

De kansen van biodiversiteit
Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Voor golfbanen ligt hier een gigantische kans: een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van biologische diversiteit in Nederland. Maar hoe pak je deze kans het beste op en waar begin je?

Door: Koert Donkers, NGF Duurzaam beheer/Agronomie

 

WORKSHOPS, ronde 2

How your customers can guide you to success in greenkeeping (EN)

Good practices

Voor een succesvolle overgang naar pesticidevrij beheer is het belangrijk om ‘good practices’ met elkaar te delen en te implementeren op de golfbanen. De hele sector heeft baat bij de praktische oplossingen, tips en tricks van anderen. Wat zijn de succesverhalen en waar vind je ze?

Door: Koert Donkers, NGF Duurzaam beheer/Agronomie

 

Wateruitdagingen en oplossingsrichtingen
Water is een steeds grotere uitdaging voor golfbanen. Het is zaak om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op droogteperioden en overvloed aan water. Maar er zijn ook kansen. Golfbanen die de uitdagingen planmatig aanpakken, leveren een bijdrage aan waterberging, betere waterkwaliteit en zijn bovenal meer toekomstbestendig voor zichzelf!

Door: Niels Dokkuma, NGF Duurzaam beheer/Agronomie

Handreikingen pesticidevrij beheer/onkruiden in fairway
Hoe hou je de speelkwaliteit op peil als je geen pesticiden meer wilt of mag gebruiken?

Waarom worden speciaal veredelde grassen verdrongen door spontane, ongewenste soorten? Het antwoord zit in het manipuleren van de concurrentieverhoudingen. Zorgen voor vitale, weerbare doelgrassen en tegelijk de vijand waar mogelijk tegenhouden, verzwakken en pesten.

Door: Ernst Bos, Praktijkcentrum Sport & Golf/Ernst Bos Advies

 

Benchmarken golfbaanonderhoud (DGB)
Het toverwoord van tegenwoordig is data. Maar wat is data en wat kun jij er als greenkeeper en golfbaan mee? Hoe te meten, welke gegevens écht te verzamelen en natuurlijk het vastleggen ervan. Vervolgens hoe te analyseren om betere beslissingen te nemen die bijdragen aan een structurele speelkwaliteit.

Door: William Boogaarts, De Enk Groen & Golf

 

WORKSHOPS, ronde 3

Impact door Communicatie
Of het nu gaat om gastvrijheid of duurzaam beheer, je kunt het als golfbaan nog zo goed doen, maar als je het niet vertelt weet niemand ervan. Vertel je succesverhalen! En leg veranderingen uit om draagvlak te creëren. Leer in deze workshop hoe je de interne en externe communicatie kunt verbeteren.

Door: Chris Veldkamp, communicatie NGF Duurzaam beheer/Agronomie

 

Praktische beheermaatregelen kortgrasbeheer
Net als bij de kwaliteit van een goede pizza, begint de kwaliteit van een gezonde grasmat met de bodem. ITM en IPM geven u handvatten bij het beheren van de grasmat, maar ondanks deze tools geldt altijd “bezint eer ge begint”! Gerard neemt je aan de hand van zijn boerenverstand graag mee naar probleemsituaties en oplossingen in de wereld boven en onder de grasmat.

Door: Gerard Schoenaker, De Grasexpert

 

Update Green Deal & Integrated Pest Management

Over Groen & Geld

Uiteindelijk gaat het (helaas) toch ook altijd weer om geld. Investeringen in uw golfbaan, groot onderhoud en jaarlijkse onderhoudskosten. Hoe gaat u dit betalen? Een workshop over hoe het in het ideale geval zou gaan en over de dagelijkse praktijk en wat er kan gebeuren als deze twee situaties (te) ver uit elkaar liggen.

 

Door: Mandy Boer

 

Watermanagement (EN) – logo TuRF toevoegen
Tijdens een technische presentatie gaat Prof. Dr. Leinauer praktisch in op allerlei zaken aangaande watermanagement. Zaken als evapotranspiratie, PF-curve, gewascoëfficiënt i.c.m. distributie-uniformiteit en een beregeningsysteemaudit kunnen verwerkt worden in dagelijkse beslissingen en werkzaamheden tijdens het komende groeiseizoen.

Door: Prof. Dr. Bernd Leinauer

 

Samenwerking met het ecosysteem als basis
Een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen op de golfbaan wordt als vanzelfsprekend ervaren. Maar is dat ook zo? Jelle Paauw, manager van de Drentsche Golf & Country Club vertelt samen met Rob Panneman van 3WINS over hoe zij gezamenlijk een ‘ecosysteem’ hebben opgezet met een effectieve samenwerking tussen exploitant, club, greenkeeping en golfschool. Met de presentatie wordt ook ingegaan op de meetbare effecten op de tevredenheid van de leden en gasten.

 

Jelle Paauw, Drentsche Golf & Country Club

Rob Panneman, 3WINS

 

OPENINGSSPREKER

Gerard Louter

De opening van het Nationaal Golf & Groen symposium wordt verzorgd door Gerard Louter. Op een prikkelende wijze laat de golfjournalist, columnist en commentator bij Ziggo Golf zijn licht schijnen op ontwikkelingen in de golfbranche en het thema van het symposium. De inbreng van Louter brengt altijd het nodige los bij de aanwezigen en is een perfecte aftrap voor een leerzame en inspirerende dag.

 

UITREIKING AWARDS

Aan het eind van het symposium wordt de Toro Student Greenkeeper of the Year bekend gemaakt. Deze greenkeeperstudent krijgt als prijs een betaalde stage op de Linksbanen van St. Andrews. Als klap op de vuurpijl wordt de winnaar van de Greenkeeper of the Year Award bekendgemaakt. De genomineerden voor Greenkeeper of the Year zijn:

  • Allan Salmond, hoofdgreenkeeper Noord Nederlandse Golf & Country Club
  • Jef Reynders, greenkeeper/operationeel manager Kempense Golf Club
  • Nicolas de Schutter, hoofdgreenkeeper De Drie Eycken
  • Tom Maddison, hoofdgreenkeeper The International

 

LOCATIE

Hotel Restaurant Oud London, Zeist

Jean de Sain, soldaat uit het leger van Napoleon vestigde zich ruim 200 jaar geleden aan de huidige Woudenbergseweg in Zeist en stichtte een uitspanning en café. Deze herberg uit 1804, de huidige brasserie Restaurant ’t Voorhuys van Hotel Restaurant Oud London, werd in 1947 overgenomen door de familie Bakker. Over een periode van bijna 75 jaar is de locatie verbouwd en uitgebreid tot één van de meest gerenommeerde horecabedrijven van de provincie.

Deelnemerslijst

 

Aantekeningen

BEDANKT EN
Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de eerste editie van het gecombineerde evenement Nationaal Golf & Groen Symposium & TuRF-kennisdag. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de sprekers, de locatie en u als deelnemer. Wij hopen u allen volgend jaar weer te mogen ontvangen.

 

Organisatie Nationaal Golf & Groen Symposium 2019,

 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Nederlandse Greenkeepers Associatie

Turfgrass Research Foundation

 

TOT ZIENS

Contact Us