AANMELDEN & REGISTRATIE

VERSLAG 2019

2020-EDITIE GAAT ONLINE

Door de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om het Nationaal Golf & Groen symposium zoals normaal te organiseren: als een bijeenkomst waarbij we fysiek bijeenkomen om kennis op te doen, te netwerken en ons te laten inspireren door een aantal boeiende sprekers.

Als vervanging voor de editie 2020 organiseren we wel twee interessante en leerzame live webinars onder de naam Nationaal Golf & Groen symposium Digitaal.

15 december 14.00-15.00 uur
Doug Soldat – De gevolgen van klimaatverandering voor golfbanen

In dit webinar op dinsdag 15 december houdt de Amerikaanse hoogleraar Doug Soldat, als bodemexpert verbonden aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, een presentatie over de gevolgen van klimaatveranderingen voor golfbanen. Welk effecten hebben de temperatuursveranderingen op de natuur, wat betekent dit voor golfbaanonderhoud en hoe kunnen golfbanen slim inspringen op de verlenging van het seizoen als gevolg van klimaatverandering? Doug is graag bereid om tijdens of na afloop van zijn presentatie vragen te beantwoorden.

17 december 14.00-15.00 uur
Klimaatverandering en golf: een vertaalslag naar de praktijk

In dit webinar op donderdag 17 december gaan Casper Paulussen (onderhoudsadviseur golfbanen) en Jannes Landkroon (voorzitter Nederlandse Greenkeepers Associatie) nader in op de inzichten van Doug Soldat. In een interactieve sessie maken zij een vertaalslag naar de praktijk. Hoe kunnen golfbanen zich zo goed mogelijk aanpassen aan klimaatverandering. En hoe kunnen we de kansen die ontstaan door klimaatverandering zo goed mogelijk benutten?

Aanmelden
Deelname is gratis. Meld je aan via de inschrijfbutton zoals hierboven aangegeven. Vermeld hierbij je naam, functie en e-mailadres. Je ontvangt dan per e-mail de informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan de webinars. Je kunt ook andere personen van je organisatie aanmelden. Vermeld in dat geval ook hun naam, functie en e-mailadres. Graag ontvangen wij je aanmelding uiterlijk 10 december. Kun je slechts 1 van de seminars bijwonen, dan graag dit bij online inschrijven aan te geven.

Contact Us